Pagtatrabaho sa Alemanya – pahintulot sa trabaho at paninirahan

Mga trabaho sa Alemanya para sa mga propesyonal mula sa buong mundo.

Ang Alemanya ay isang tanyag at kaakit-akit na bansa upang mandayuhan, na may kakulangan ng mga kwalipikadong propesyonal. Ginawa naming maging misyon na hadlangan ang kakulangang ito sa pamamagitan ng paghahahanp ng trabaho sa Alemanya para sa internasyonal na mga kwalipikadong propesyonal. Nagbibigay rin kami ng suporta sa mga biyukratikong hadlang na mahaharap sa paninirahan at pagtatrabaho sa Alemanya.

Mag-aplay ng trabaho sa Alemanya? Ginawa namin itong madali!

Gamit ang aming online na platform, ang mga may-ari ng kumpanya sa Alemanya ay maghahanap at makikipag-ugnayan sa mga internasyonal na dalubhasang mga manggagawa at mga propesyonal. Pinadali nito ang proseso ng pag-aaplay para sa mga potensyal na mga kandidato.

  • Pagkatapos magparehistro sa Employland, maaari mong kumpletuhin ang iyong personal na profile at ilathala ito nang walang bayad. Sa aming online form, kinukuha namin ang lahat ng bagay na may kaugnayan sa mga kumpanya sa Alemanya.
  • Ang iyong personal na profile ay makikita ng mga employer sa buong Alemanya. Ang mga nakarehistrong may-ari ng kumpanya lamang sa Employland ang maaaring makakita ng lahat ng data sa profile.
  • Ang unang pakikipag-ugnay sa Employland ay ginagawa palagi ng mga may-ari ng kumpanya, kaya mahalagang ang iyong profile ay lubusang napunan. Walang mga anunsiyo ng trabaho mula sa mga kumpanya ng Employland.

Ang mga kwalipikadong propesyonal ay hindi kailanman sisingilin kapag nakakuha ng trabaho; ang may-ari ng kumpanya ang magbabayad ng mga bayarin.

Visa, pahintulot sa pagtatrabaho, pagkilala ng kwalipikasyon.

Depende sa nasyonalidad at lugar ng paninirahan, ang iba’t ibang mga aplikasyon ay dapat ipasa sa iba’t ibang mga ahensya. Maaaring ito ay pag-aaplay ng pahintulot para maging residente, o isang proseso para sa pagkilala ng propesyonal na pagsasanay o isang kurso mula sa pamantasan. Tutulungan ka namin para sa prosesong ito. Sa makatuwid, ang iyong magiging amo ang siyang gagastos sa mga matatamong bayarin mula dito.

Wikang Aleman.

Bilang karagdagan sa propesyonal at mga ligal na pangangailangan, kailangan mo rin ang sapat na mga kasanayan sa wikang Aleman upang makapagtrabaho ka sa Alemanya. Para sa ilang mga propesyon, kailangang siyasatin kung totoo ang mga katibayan tungkol sa wika upang makatanggap ng pahintulot na makapagtrabaho. Ang magandang kaalaman sa Aleman ay mahalaga upang mabilis na maisaayos ang buhay sa Alemanya, magkaroon ng isang lupon na mga kaibigan, at masayang gawin ang mga aktibidad sa iyong libreng oras.

Alinsunod sa mga inaaatas ng merkado ng paninilbihan sa Alemanya, inihahain namin na ang aming platform ay nasa Aleman at Ingles lamang. Kung ikaw ay nahihirapan sa pagkumpleto ng mga form sa iyong online na profile, inirerekomenda namin na kumuha ka ng isang kursong Aleman sa lalong madaling panahon.

Sa ibaba ng pahinang ito ay malaman mo nang lubusan ang tungkol sa mga paaralan na nagtuturo ng Aleman sa bansang iyong tinitirhan. Mangyaring direktang magtanong sa paaralan kung sila ay nag-aayos ng mga kinakailangang eksaminasyon at nag-iisyu ng sertipiko na kinikilala ng mga awtoridad ng Alemanya.

Maaari kang matuto dito ng salitang Aleman:

Matuto ng wikang Aleman sa online:

Kurso ng Aleman sa buong mundo

Pumili ng isang bansa na mayroong kursong Aleman at mayroong pagsusuri ng Aleman na malapit sa iyo.

Kabul

Goethe-Institut Afghanistan
Do you know of a school with German courses or German tests that is not listed here?
Please let us know.